Verschillende Schooltypen in het basisonderwijs

In Nederland kun je kiezen uit veel verschillende soorten basisscholen. Bekijk ze hieronder allemaal.

De belangrijkste indeling van schooltypen is de openbare en bijzondere scholen

Een openbare school staat open voor elke leerling en van iedere godsdienst of levensbeschouwing dat maakt niets uit. Sommige openbare scholen werken nog volgens een pedagogisch concept. Ongeveer een derde van de kinderen gaat naar een openbare school. Een openbare school mag geen leerling of leraar afwijzen om zijn levensovertuiging


Op een bijzondere school krijgen de leerlingen les via een godsdienstige, levensbeschouwelijke of opvoedkundige overtuiging. Binnen de bijzondere scholen bestaat een tweedeling in ‘confessioneel’ en ‘algemeen’ bijzondere scholen.
Confessioneel bijzondere scholen

Confessionele bijzondere scholen zijn bijzondere scholen op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag.

rooms-katholieke scholen
protestants-christelijke scholen
islamitische scholen
joodse scholen
hindoeïstische scholen

Algemeen bijzondere scholen

Bijzondere scholen die werken vanuit een opvoedkundige overtuiging worden ook wel algemeen (of neutraal) bijzondere scholen genoemd. hieronder enkele voorbeelden Voorbeelden

montessorischolen
vrijescholen
freinetscholen
nutsscholen
jenaplanscholen
daltonscholen