Geld voor minder werkdruk op basisschool werkt

In februari 2018 sloten de vakbonden met de PO-Raad en onderwijsminister Arie Slot het Werkdrukakkoord. Hierdoor heeft iedere basisschool in dit schooljaar recht op 155 euro per leerling om de werkdruk te verlagen. De school mag zelf bepalen hoe dit bedrag besteed gaat worden.

Een meerderheid van de leerkrachten (63 procent) zegt persoonlijk een (sterk tot enigszins) lagere werkdruk te ervaren door de inzet van dat extra budget. Van de ondervraagden weet 91 procent hoe het extra geld op hun school is of wordt besteed. Een meerderheid (54 procent) zet het in voor extra onderwijsassistenten. Het geld zal ook gebruikt worden voor het aantrekken van vak leerkrachten zoals een gymleraar of andere vakleraren, teamondersteuners en investeringen in ict-middelen.

Ondanks de positieve effecten noemt 59 procent van de leerkrachten het extra budget ,,een druppel op een gloeiende plaat”. 49 procent heeft er geen vertrouwen meer in dat Slob de komende jaren actief zal blijven werken aan het verlagen van de druk, 16 procent heeft daar wel vertrouwen in.